1. Postanowienia Ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis lvlupsteam.com, dostępny pod adresem internetowym: ​ http://lvlupsteam.com
  • Właścicielem i administratorem serwisu jest Rafał Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Dream Project Rafał Więcek, pod adresem: ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc; NIP: 7571483283; REGON: 365248183
  • Serwis lvlupsteam.com świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży wirtualnych przedmiotów w serwise Steam , dostępnym pod adresem internetowym: ​ https://steamcommunity.com/
  • Wirtualnym przedmiotem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest tzw. karta steam, który jest wirtualnym zasobem serwisu steamcommunity.com. Przedmiot ten nie ma żadnej fizycznej postaci, jest on przekazywany drogą elektroniczną poprzez system wymian w serwisie steamcommunity.com. Usługa sprzedaży zawierana jest na odległość a przekazanie przedmiotów odbywa się jedynie w serwisie steamcommunity.com, nie dochodzi do fizycznego przekazania przedmiotów
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego oraz zalogowała się w serwisie lvlupsteam.com posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która zalogowała się w serwisie lvlupsteam.com posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Aby kupić karty należy posiadać wystarczającą ilość środków w Portfelu w serwisie lvlupsteam.com
  • Portfelem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest indywidualne konto Użytkownika w serwisie lvlupsteam.com. Portfel jest automatycznie tworzony podczas pierwszego logowania Użytkownika w serwisie lvlupsteam.com. Początkowa wartość Portfela wynosi 0 (słownie: zero) h. Do korzystania z serwisu lvlupsteam.com Użytkownik musi posiadać w pełni aktywne konto na platformie Steam
  • Do korzystania z serwisu lvlupsteam.com niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową
  • Do prawidłowego funkcjonowania serwisu lvlupsteam.com po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu "Cookies"
  • Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania na stronie internetowej serwisu lvlupsteam.com
  • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu w serwisie m. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 Stycznia 2017 roku.
 2. Ochrona Danych Osobowych
  • Właścicielem sklepu internetowego, zwanym dalej www.lvlupsteam.com administratorem danych osobowych jest firma Dream Project Rafał Więcek, pod adresem: ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc; NIP: 7571483283; REGON: 365248183
  • Dane osobowe umieszczone w bazie danych www.lvlupsteam.com są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb www.lvlupsteam.com i nie są udostępniane innym podmiotom. Klient może żądać od www.lvlupsteam.com uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. www.lvlupsteam.com ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania klienta.
 3. Postanowienia końcowe
  • Serwis lvlupsteam.com dokłada wszelkich starań technicznych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do niedopuszczenia do przerw w świadczeniu usługi z przyczyn technicznych lub teleinformatycznych. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e­mail: [email protected]
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu lvlupsteam.com w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
  • Naszym oficjalnym i jedynym profilem na portalu społecznościowym Facebook jest profil lvlupsteam.com, dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/lvlupsteam . Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszego serwisu lecz z innych kont/profili proszę uznać ze nieważne. Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszej strony z innych kont/profili nie mogą być podstawą jakiejkolwiek reklamacji Użytkownika
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego
 4. G2A EULA
  • Additional Terms and Conditions; EULAs When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements and are not subject to the Terms on this website. With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to. We and/or entities that sell products on our website by using G2A Pay services are primarily responsible for warranty, maintenance, technical or product support services for those Products. We and/or entities that sell products on our website are primarily responsible to users for any liabilities related to fulfillment of orders, and EULAs entered into by the End-User Customer. G2A Pay services provider is primarily responsible for facilitating your payment. You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body. For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at [email protected] Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to [email protected] Where possible, we will work with You and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.
 5. Sposoby kontaktu
 6. Polityka Prywatności
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi LVLUPSTEAM
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Dream Project Rafał Więcek NIP: 7571483283.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora TS3, maila.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu zapewnienia dostępu do usług oferowanych na stronie.
  • Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji bycia użytkownikiem strony.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  • Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Zwroty
  • Płatności w sklepie nie podlegają zwrotowi ( w razie jakichkolwiek problemu prosimy o kontakt mailowy ).
 8. This site is not affiliated with VALVE corp