1. Postanowienia Ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis lvlupsteam.com, dostępny pod adresem internetowym: ​ http://lvlupsteam.com
  • Właścicielem i administratorem serwisu jest DREALITY LTD, pod adresem: Anastasiou Sioukri, 1Pamelva Court, Flat/Office 33035, Limassol, Cyprus. Numer rejestrowy HE 433022.
  • Serwis lvlupsteam.com świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży wirtualnych przedmiotów w serwise Steam , dostępnym pod adresem internetowym: ​ https://steamcommunity.com/
  • Wirtualnym przedmiotem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest tzw. karta steam, który jest wirtualnym zasobem serwisu steamcommunity.com. Przedmiot ten nie ma żadnej fizycznej postaci, jest on przekazywany drogą elektroniczną poprzez system wymian w serwisie steamcommunity.com. Usługa sprzedaży zawierana jest na odległość a przekazanie przedmiotów odbywa się jedynie w serwisie steamcommunity.com, nie dochodzi do fizycznego przekazania przedmiotów
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego oraz zalogowała się w serwisie lvlupsteam.com posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która zalogowała się w serwisie lvlupsteam.com posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Aby kupić karty należy posiadać wystarczającą ilość środków w Portfelu w serwisie lvlupsteam.com
  • Portfelem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest indywidualne konto Użytkownika w serwisie lvlupsteam.com. Portfel jest automatycznie tworzony podczas pierwszego logowania Użytkownika w serwisie lvlupsteam.com. Początkowa wartość Portfela wynosi 0 (słownie: zero) h. Do korzystania z serwisu lvlupsteam.com Użytkownik musi posiadać w pełni aktywne konto na platformie Steam
  • Do korzystania z serwisu lvlupsteam.com niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową
  • Do prawidłowego funkcjonowania serwisu lvlupsteam.com po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu "Cookies"
  • Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania na stronie internetowej serwisu lvlupsteam.com
  • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu w serwisie m. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 Stycznia 2017 roku.
 2. Ochrona Danych Osobowych
  • Właścicielem sklepu internetowego, zwanym dalej www.lvlupsteam.com administratorem danych osobowych jest firma DREALITY LTD, pod adresem: Anastasiou Sioukri, 1Pamelva Court, Flat/Office 33035, Limassol, Cyprus. Numer rejestrowy HE 433022.
  • Dane osobowe umieszczone w bazie danych www.lvlupsteam.com są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb www.lvlupsteam.com i nie są udostępniane innym podmiotom. Klient może żądać od www.lvlupsteam.com uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. www.lvlupsteam.com ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania klienta.
 3. Postanowienia końcowe
  • Serwis lvlupsteam.com dokłada wszelkich starań technicznych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do niedopuszczenia do przerw w świadczeniu usługi z przyczyn technicznych lub teleinformatycznych. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e­mail: [email protected]
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu lvlupsteam.com w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
  • Naszym oficjalnym i jedynym profilem na portalu społecznościowym Facebook jest profil lvlupsteam.com, dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/lvlupsteam . Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszego serwisu lecz z innych kont/profili proszę uznać ze nieważne. Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszej strony z innych kont/profili nie mogą być podstawą jakiejkolwiek reklamacji Użytkownika
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego
 4. Sposoby kontaktu
 5. Polityka Prywatności
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi LVLUPSTEAM
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DREALITY LTD, pod adresem: Anastasiou Sioukri, 1Pamelva Court, Flat/Office 33035, Limassol, Cyprus. Numer rejestrowy HE 433022.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora TS3, maila.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu zapewnienia dostępu do usług oferowanych na stronie.
  • Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji bycia użytkownikiem strony.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  • Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Zwroty
  • Płatności w sklepie nie podlegają zwrotowi ( w razie jakichkolwiek problemu prosimy o kontakt mailowy ).
 7. This site is not affiliated with VALVE corp